O NAS

Custom Media Group

Firma funkcjonuje od 2006r.jako firma szkoleniowa z doświadczeniem także w dziedzinie marketingu i reklamy oraz w zarządzaniu budżetami.
Właścicielką firmy jest Pani Agnieszka Kędzierska posiadająca bogate doświadczenie w planowaniu, zarządzaniu ryzykiem, zarządzaniu zespołem ludzkim, oraz podejmowaniu kluczowych decyzji.
Personel firmy posiada doświadczenie w realizacji projektów POKL z Dział.8.1.1(projekt „Równe szanse na rynku pracy”-j.ang.i kursy komputerowe dla osób z wykształceniem średnim, które ukończyły 45 roku życia ), Poddzał.8.1(”Innowacyjny serwis 6-klasity jako pomoc dydaktyczna oraz wsparcie w przygot.do egzaminu”).
Firma była podwykonawcą w projekcie z Poddziałania 3.4.3 i 8.1.1 w latach 2011-12.
W celu poszerzenia kompetencji i doświadczenia, kadra firmy brała udział w szkoleniach i kursach, m.in.:„Szkol.z zakresu proj.innowac.i współpr.ponadnarod.w ramach POKL”(WUP,Wa-wa10.2009), warsztaty otwarte prowadzone przez UM Warszawa i CIE „Rozliczanie projektów współfinansowanych z EFS”,„Pomoc publiczna w programach krajowych i regionalnych”,„Polityka równych szans”(02.2010)
Od 1.10.2012 firma Custom Media prowadzi projekt ”Budowa kwalifikacji branży budowlanej”.
Firma posiada doświadczenie w realizacji projektów z poddz.8.1.2 „Zwolnili Cię? Oczekujesz na zwolnienie? Zadbaj o swój rozwój zaw.i rozpocznij z nami własną działalność!”

Bez nazwy-1